Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Gurbetçiler Kira Geliri Beyannamesini Nasıl Hazırlamalı ?

By: aliconame0 Yorumlar

Kira geliri elde eden Yurt dışında  yaşayan Türkler veya  Mavi    Kart  sahiplerinin , Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında vermeleri gerekiyor. Ancak, 25 Mart 2018 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile beyannameler 26 Mart 2018 Pazartesi akşamına kadar verilebilecek.

Konut kira geliri elde eden kişilerden, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarı olan 3 bin 900 TL’nin altında kira geliri elde edenler vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmayacak ve beyanname vermeyecek. Ancak bu sınırın üstünde elde edilen kira gelirleri beyan edilecek.

Akabinde istisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarı düşülecek.

Kira geliri nasıl Beyan Edilecek ?

1- Beyannameler bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine verilebilecek.

2- Beyana tabi gelir sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olabilir.Bu durumda vergi dairesinden alınacak kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi E-Beyanname uygulaması ile elektronik ortamda doğrudan gönderilebilirsiniz. Veya elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderilebilecek.

3- Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla İnternet ortamında verilebilecek.

Yurt dışında  yaşayan Türkler veya  Mavi    Kart  sahiplerinin Türkiye’deki Gayrimenkulden kira  geliri  elde  ediyorsanız  bunun için kira  geliri  beyannamesi doldurmanız gerekmektedir.Bunun için  Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden www.gib.gov.tr  den e- işlemler menüsünde hazır beyan sistemi içindeki kira bölümünden  doldurmalıdır.

Önceden hazırlanmış  kira gelir beyannamesinde yer alan  beyanname doldur  menüsü vasıtasıyla sizin için   önceden hazırlanmış beyannamenizi kontrol etmeniz gerekir.Eğer eksiklik ,  hata veya yanlışlık  olması durumunda bu  bilgilerinizi düzelterek   beyannamenizi onaylayıp gönderebilirsiniz.

Bunun yanında  beyana tabii geliri sadece  gayrimenkul iradından  ibaret olanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı  İnternet sitesi üzerinden   yıllık gelir beyannamesi  doldurmak isteyebilirsiniz.Bu durumda beyannameyi doldururken  yıldız ile işaretlenmiş  olan zorunlu alanları doldurarak  işlemlerini  tamamlayarak doldurmalıdır.

Benzer Yazılar

Leave A Comment