Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Gurbetçilerin Kira Gelirlerinin Olmaması veya Düşük Olması

By: aliconame0 Yorumlar

Yurt dışında yerleşik Türk  vatandaşlarının ve Mavi  kart sahiplerinin  Türkiye’deki  mal varlığı  için kira gelirinin  hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli”esas alınır. Buna göre;
● Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,
● Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük
olması
hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır.Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel
makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. O bina ya da arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin% 5’idir.

Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin % 10’udur. Bu bedel
bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin
% 10’udur.

Örnek: Bay Ahmet, 2015 yılında emlak vergisi değeri 200.000 TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır.Bu durumda, mükellefin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir.
Emsal Kira Bedeli: 200.000 x %5 = 10.000 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.

Aşağıda belirtilen hallerde ise emsal kira bedeli esası uygulanmaz:

Yurt dışında yerleşik Türk  vatandaşlarının ve Mavi  kart sahiplerinin  Türkiye’deki  mal varlığı  için

● Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,
● Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak, mal sahibi baba,çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.)
● Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,
● Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve
belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.

Benzer Yazılar

Leave A Comment