Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Geliriniz yılın belirli dönemlerinde farklılık gösteriyorsa ya da vade boyunca, belirli dönemlerde kendi belirleyeceğiniz tutarlarda taksit ödemeleri yapmak istiyorsanız, Özel Ödemeli konut kredisi avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Özellikler

  • Kredinizi TL cinsinden kullanabilirsiniz.
  • Kredinizi 120 aya kadar vadelendirebilirsiniz.
  • Faiz oranı, kredinizi kullandığınız andaki Sabit Faizli kredi oranıyla sabitleneceğinden, ödemelerinizin tutarını öngörebilirsiniz.
  • Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

Sadece “mesken” alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
Belirlenen ödemelerin dışında erken ödeme yapılması durumunda, ödenen tutar için “erken ödeme tazminatı” uygulaması geçerlidir.(Sabit faizli kredilerde kredi taksitlerinin bir ya da birden fazlasının erken ödenmesi talep edildiğinde, kalan vade 36 ayı aşmıyorsa ödenen anapara tutarının %1’ini, 36 aydan fazla ise %2’sini geçmeyecek tutarda masraf tahsil edilir)

Kredi Hesaplama Aracı

Konut Kredisi Hesaplama Aracı
TL
TL
 

Hesap  açılışı  ve  kredi  başvurusu  için gerekli  belgeler ;

1-T.C  nüfus cüzdanı  veya  Mavi kart  kimlik  fotokopisi

2-Aşağıda bilgileri verilen Gelir Belgelerinden hangisi mevcut ise  (Yeminli Tercüme veya Konsolosluk apostill onaylı olmak zorunda)

        2a-Çalışıyorsa  Maaş  belgesi  

        2b-Emekli  ise  emekli  olduğunu  gösteren resmi  bir  belge ve  emekli  maaş  belgesi

        2c-Çalışmıyorsa  işsizlik  veya aile  yardımı  aldığına  dair  resmi  belge

        2d-Ticari bir işletme sahibi  ise vergi  belgesi ve son üç yıla ait  bilanço  belgeleri

3-Zorunlu olmayan bilgi   amaçlı gerektiğinde talep edilen gelir  belgeleri (Yeminli  tercüme  onaylı  veya  konsolosluk onaylı Apostill-tasdikli

        3a-Yurt içinde veya  yurt  dışında  bulunan  gayrimenkullerine  ait  tapu  belgeleri

        3b-Çalıştığı banka  hesap  hareketleri

        3c-Satın alınacak konutun kiracısı  varsa  kira kontrat belgesi

4-Satın alınması  düşünülen  konutun tapu  fotokopisi

GENEL MASRAFLAR

A-Satın almayı düşündüğünüz konut için bankaya ödemek zorunda olduğunuz  masraflar

Kredi  başvurusunda :

-Ekspertiz  Masrafı  :  Metre kareye  göre değişkenlik  gösterir : Minimum  800  TL

Kredi  onaylandığında :

-Tahsis  ücreti  : Kullanılacak  kredi  miktarının  Binde  5

-İpotek  Masrafı   : 225  TL

-Deprem   ve Konut  Sigortası :Satın alınacak  konutun metrekaresine  göre  hesaplanır

 Bunların haricinde bazı bankalar hayat sigortasını, ferdi kaza sigortası vb. ürünleri zorunlu tutabilirler.

B-Kredi  danışmanlığı konusunda  Kredievim  firmasına  ödenecek  masraf bedeli, talep edilen kredi tutarına göre değişmekte  olup gerekli bilgiyi kredi danışmanlarından alabilirsiniz.