Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Konut Kredisi

Sıkça Sorulan Sorular

Konut kredisi, Nisan 2007’de yürürlüğe giren kanun* uyarınca mortgage adını aldı. Mortgage’ın konut kredisinden farkı, uzun vade ve düşük faiz imkânı. Ayrıca konut kredisinde faizler sabitken, mortgage ile kullandığınız kredilerin faiz oranları hem sabit hem de değişken olabilir.

* 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Konut kredisi, Nisan 2007’de yürürlüğe giren kanun* uyarınca mortgage adını aldı. Mortgage’ın konut kredisinden farkı, uzun vade ve düşük faiz imkânı. Ayrıca konut kredisinde faizler sabitken, mortgage ile kullandığınız kredilerin faiz oranları hem sabit hem de değişken olabilir.

* 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yurt  dışında  ikamet eden  Türk  vatandaşları ve  Mavi  Kart  sahipleri konut kredisi  kullanabilir .

Kredi işlemleri istenildiği takdirde vekaleten yürütülebilecektir.

  • Vekaletname Türkiye’de düzenlenecekse noter nezdinde tanzim edilmesi yeterlidir.
  • Vekaletname yurt dışında düzenlenecekse ilgili ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca düzenlenmesi gerekmektedir.

Vekaletname ile yürütülen işlemlerde, kimlik aslının yurt içinde noter, yurt dışında Türk Konsolosluğu  tarafından görülerek, bilgilerinin vekaletnameye eklenmesi ve kimlik fotokopisinin vekaletnamenin eki olarak yer alması durumunda, kimlik aslına gerek olmayacaktır. Tüm süreç boyunca vekaletname, vekilin nüfus cüzdanı aslı ile ilerlemek mümkün olabilecektir.

Yurt dışı yerleşik T.C. vatandaşları veya Mavi Kart sahibi için;  satın alınacak konutun ekspertiz değerinin peşinat kısmı haricinde kısmı kadar konut kredisi kullanabilir.

Yurtiçi yerleşik T.C. vatandaşı veya  mavi kart sahibinin  kefili var mı?             Evet                  Hayır

Konut (Asgari peşinat oranı)                                                                                        % 20                  % 40

Örneğin,

Satın alınması düşünülen konutun değerleme sonucunda ekspertiz değeri  100.000 TL  ise kredi  kullanacak kişinin kefili var ise en fazla  80.000  TL  yoksa  60.000  TL  konut kredisi  kullanabilir.

Yurt dışında yerleşik kişiler Türk vatandaşları için Türk Lirası veya uygun bulunması halinde USD/EUR/GBP döviz cinsinden dövize endeksli kredi kullanılabilir.

Kredi kullanımında satın almış olduğunuz konut üzerine, banka tarafından kredi riskini karşılayacak tutarda birinci derece ipotek tesis edilmektedir.

Kredi başvurunuzun ardından evraklarınız değerlendirilip kredilendirmeye uygun bulunması halinde, bankanın  görevlendireceği SPK-BDDK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanı satın alacağınız konutu ziyaret ederek, “ekspertiz raporu” hazırlar.    Ekspertiz sürecinin ardından, konutun kredilendirme için uygun bulunması halinde süreç devam eder.

Genel prensip olarak  konut kredisi başvurularında kefil talep edilmemektedir. Ancak banka  politikalarının gerektirdiği bazı durumlarda ve istisnai olarak kefil talep edilebilmektedir.

Bireysel gayrimenkul finansmanlarında alınacak/harici teminat ile yapılacak işlemlerde her iki gayrimenkul içinde ekspertiz yaptırılmalıdır.

Konut kredisi işlemlerinde   asgari bitmişlik oranı %70 olup bu oranın
üstündeki gayrimenkullerde tamamlanması durumundaki değer üzerinden işlem yapılabilmektedir.

Ekspertiz değeri  sonucunda  satın alınacak konutun  inşaat tamamlanma oranı %70  ve üzerinde olması gerekmektedir.

Bitmişlik oranı %70 seviyesinin altındaki gayrimenkuller harici teminat  ile konut kredisi  kullandırılır.

Konut kredisi  işlemlerinde harici teminat ( satın alınması düşünülen gayrimenkul’un dışında bir gayrimenkul) ile %100’e kadar finansman mümkündür.

Gerekli belgelerin  eksiksiz bir şekilde tarafımıza iletilmesi halinde, kredi başvurunuz ortalama 1 iş günü içerisinde değerlendirilmektedir. Başvurunuzun olumlu bulunması durumunda, satın alacağınız konuta (mümkünse aynı gün veya bir sonraki gün) eksper gönderilir ve ekspertiz işlemleri tamamlanır. Sonrasında SPK-BDDK lisanslı değerleme şirketlerinin hazırlamış olduğu ekspertiz raporu esas alınarak satın alacağınız konutun krediye uygunluğu değerlendirilir ve nihai kredi kararı oluşturulur. Bu işlemler ortalama 3-4 günlük bir süre zarfında tamamlanmaktadır.

Hesap  açılışı  ve  kredi  başvurusu  için gerekli  belgeler ;

1-T.C  nüfus cüzdanı  veya  Mavi kart  kimlik  fotokopisi

2-Aşağıda bilgileri verilen Gelir Belgelerinden hangisi mevcut ise  (Yeminli Tercüme veya Konsolosluk apostill onaylı olmak zorunda)

2a-Çalışıyorsa  Maaş  belgesi  

2b-Emekli  ise  emekli  olduğunu  gösteren resmi  bir  belge ve  emekli  maaş  belgesi

2c-Çalışmıyorsa  işsizlik  veya aile  yardımı  aldığına  dair  resmi  belge

2d-Ticari bir işletme sahibi  ise vergi  belgesi ve son üç yıla ait  bilanço  belgeleri

3-Zorunlu olmayan bilgi   amaçlı gerektiğinde talep edilen gelir  belgeleri (Yeminli  tercüme  onaylı  veya  konsolosluk onaylı Apostill-tasdikli )

3a-Yurt içinde veya  yurt  dışında  bulunan  gayrimenkullerine  ait  tapu  belgeleri

3b-Çalıştığı banka  hesap  hareketleri

3c-Satın alınacak konutun kiracısı  varsa  kira kontrat belgesi

4-Satın alınması  düşünülen  konutun tapu  fotokopisi

Kredievim  olarak danışmanlığını yaptığımız  konut kredisi ürünlerinin maksimum vadesi bireysel müşteriler için  en fazla 120 ay (10 yıl). Size en uygun vadeyi, kullanacağınız kredi miktarına ve ödeme gücünüze göre belirlemeniz uygun olacaktır.Bu konuda kredi danışmanlarımızdan” kredi@kredievim.com” destek alabilirsiniz.

Bununla birlikte, mevcut faiz seviyelerinde kredi vadesi arttığı zaman , toplam faiz yükü ve taksit tutarları arasındaki fark göz önüne alındığında sizin için daha maliyetli olacaktır..

Örnek durum:
Faiz oranı: %0,91
Kredi Tutarı: 100.000 TL
5 Yıl Vadeli Taksit Tutarı: 2.170 TL – Toplam Geri Ödeme Tutarı: 130.215 TL
10 Yıl Vadeli Taksit Tutarı: 1.373 TL – Toplam Geri Ödeme Tutarı: 164.757 TL

Kullanmış olduğunuz konut kredisini vadesinden önce kapatmanız durumunda, kapatma işleminin yapıldığı gün itibarı ile birikmiş faiz ve anapara borcu kadar ödeme yapmanız yeterli olacaktır. Ödeme planındaki ileriye dönük faiz tutarlarına ilişkin herhangi bir ödeme yapmanız söz konusu değildir.

Bununla birlikte, 2007 Mart ayından itibaren kullanılmış sabit faizli kredilerde, kapatma tutarına ek olarak, vadesinden erken kapatılması talep edilen kredinin kalan vadesi 36 ayı aşmıyorsa ödenen anapara tutarının %1’ini, 36 aydan fazla ise %2’sini geçmeyecek tutarda ücret tahsil edilebilmektedir.

Konutunuzun üzerindeki ipoteğin kaldırılması için kredinizin anaparasının yanı sıra faiz ve komisyon gibi tüm ödemeleri tamamlamış olmanız gerekmektedir. Krediye ait tüm ödemelerinizin tamamlanmasının ardından kredinizi kullandığınız Bankası şubesine başvurmanız, ipotek fek sürecinin başlatılması için yeterli olacaktır.

Bu işlem için ipotek kaldırma masrafı ödemek zorundasınız bu tutar kullanmış olduğunuz bankanın ücret politikasına göre değişmektedir.

Bankaların anlaşması bulunan projelerde yer alan inşa halindeki konutları kredilendirmemiz mümkün olabilmektedir. Proje halinde olup henüz tamamlanmamış bir konut satın almayı düşünüyorsanız,kredievim.com   müşteri danışmanında bilgi alabilirsiniz.kredi@kredievim.com

Erken ödeme ücreti, vadesinden önce yatırılan tutarın anaparasına karşılık gelen kısmı üzerinden yüzdesel olarak hesaplanmaktadır.

Ödeme güçlüğüne düşülmesi durumunda, öncelikle müşterimizle görüşülerek yaşanan güçlüğün nedenlerinin anlaşılması ve üzerinde mutabık kalınabilecek bir çözüm üretilmesine çalışılmaktadır. Bununla birlikte borcun tahsili mümkün olmazsa, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla kredi borcunun kapatılması da söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda konuta ilişkin satış tutarının banka alacağını aşması halinde artan miktar müşterimize iade edilmektedir.

kredievim.com