Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Geliriniz yılın belirli dönemlerinde farklılık gösteriyorsa ya da vade boyunca, belirli dönemlerde kendi belirleyeceğiniz tutarlarda taksit ödemeleri yapmak istiyorsanız, Özel Ödemeli kredi  avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Özellikler

  • Kredinizi TL,USD  ve EUR  cinsinden kullanabilirsiniz.
  • Kredinizi 120 aya kadar vadelendirebilirsiniz.
  • Faiz oranı, kredinizi kullandığınız andaki Sabit Faiz oranıyla sabitleneceğinden, ödemelerinizin tutarını öngörebilirsiniz.
  • Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

Sadece “mesken” alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.
Belirlenen ödemelerin dışında erken ödeme yapılması durumunda, ödenen tutar için “erken ödeme tazminatı” uygulaması geçerlidir.(Sabit faizli kredilerde kredi taksitlerinin bir ya da birden fazlasının erken ödenmesi talep edildiğinde, kalan vade 36 ayı aşmıyorsa ödenen anapara tutarının %1’ini, 36 aydan fazla ise %2’sini geçmeyecek tutarda masraf tahsil edilir)

Kredi Hesaplama Aracı

Konut Kredisi Hesaplama Aracı
TL
TL