Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Tapu Harcı Bedelinin Düşük Gösterilmesine Ceza

By: aliconame0 Yorumlar

Tapu harcı ödemesi, beyan edilen satış bedeline göre yapıldığı için tapu işlemi sırasında düşük bir bedel beyan ederseniz daha düşük tapu harcı ödersiniz. Geçmiş yıllarda daha az tapu harcı ödemek isteyen çok sayıda alıcı ve satıcı ev satış değerlerini düşük göstererek işlem yaptı.

Üstelik bu durum satıcı için görünen kârı azaltarak oluşması muhtemel gelir vergisini aşağı çekmeye yaradı. Halbuki bu konu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yakın takip edildiği için hem alıcıya hem de satıcıya geriye dönük cezalar kesilebilir.

tapu harcının düşük gösterilmesine ceza

Örneğin, Gelir İdaresi Başkanlığı bankalardan çekilen konut kredisi tutarlarını isteyerek beyan edilen tapu harcı bedelleri ile kıyaslayabilir. Çektiği kredi tutarı beyan etmiş olduğu tapu harcından yüksek görünen kişilere ceza gelebilir.Bu ise aradaki farkın %4’üne denk gelen eksik harç bedelini yasal faizi  gönderebilir . Hesaplanan eksik tutarın %25’ine denk gelen vergi ziyaı cezası ile birlikte gönderebilir.  Bu cezalar hem alıcıya hem de satıcıya %2 üzerinden hesaplanarak gönderiliyor.

Banka kredileri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düşük tapu harcı beyanlarını tespit etmek için kullanmış olduğu yollardan sadece biri. Eksik beyan edilen ev değeri ve bu sebeple eksik yatırılmış harç tutarını belirlemek için ileride farklı yollar kullanılarak ceza kesilebilir.

Bu sebeple tapuda gösterilecek ev değerinin gerçekten evi satın aldığınız değer olması gerekir :Tapu harcının da bu değer üzerinden hesaplanması en güvenli yol olacaktır.

 

Benzer Yazılar

Leave A Comment