Kredievim  Danışmanı : 00 90 532 767 3127

Türkiyedeki Mal Varlığım Almanya ya Bildirilir Mi?

By: aliconame0 Yorumlar

       Almanya da yaşayan Türklerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi Türkiye de satın almış  olduğum gayrimenkul veya Türkiyedeki mal varlığım için Alman devletine bilgi verilip  verilmeyeceğidir.Almanya ile akdedilen ÇVÖ Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi”ne ilişkin 25 inci maddesi uyarınca Türkiye ve Almanya makamları vergisel konularda bilgi değişimi yapılabilmektedirler. Bu kapsamda iki ülkenin yetkili makamları, gerek Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinin, gerekse vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin uygulanması için bilgi alışverişinde bulunabilmektedirler.

Bu nedenle, Almanya’da yaşayan ancak Türkiye’den (gayrimenkul kira geliri, faiz, temettü,gayrimaddi hak bedeli, ticari kazanç, ücret vb.) gelir elde eden vatandaşlarımızın, talep üzerine gerçekleştirilen bu bilgi değişiminin bir sonucu olarak, Almanya’da ek vergi, ceza ve faiz borcu ödeme urumu ile karşı karşıya kalmamaları için Türkiye’den elde ettikleri gelirleri ile ilgili Almanya’daki ödevlerini eksiksiz olarak yerine getirmelerinde menfaatleri bulunmaktadır.

Benzer biçimde, Türkiye’de mukim olanların Almanya kaynaklı gelirleri için de, gerektiğinde inceleme elemanlarının talep etmesi halinde Alman Maliye Bakanlığından bilgi temin edilebilmektedir. Bilgi alışverişine yönelik bu düzenleme yalnızca Türkiye-Almanya Anlaşmasında değil, ülkemizin akdettiği bütün çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer almaktadır.

Diğer taraftan, yine bu maddeye bağlı olarak ileri ki yıllarda iki ülke arasında herhangi bir talep olmaksızın otomatik bilgi değişimi yapılması imkânı da bulunmaktadır. Otomatik bilgi değişimi yapılması durumunda, ülkeler, değiştirilecek bilgilerin türü ve değiştirme zamanını önceden belirleyerek düzenli bilgi değişiminde bulunabileceklerdir.

Sonuç olarak  Almanya da yaşayan  Türk vatandaşlarının Türkiyedeki mal varlığım için  Alman devletine bilgi verilmesi mümkündür.

Benzer Yazılar

Leave A Comment